VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Här hittar du svaren på de mest ställda frågorna till våra studie- och yrkesvägledare.

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta lärcentrum i din kommun för att få personlig service. Du hittar alla kontaktuppgifter via länken nedan.


Hitta utbildning/Jag vill studera

Om du är intresserad av att studera kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun. HÄR hittar du kontaktuppgifter.

Du kan studera på vuxenutbildningen från andra halvåret det år du fyller 20 år.

Grundvux

är grundskolekurser på vuxenutbildningen. Passar dig som inte är klar med grundskolan.

Gymnasievux

är gymnasiekurser på vuxenutbildningen. Passar dig som inte är klar med gymnasiet eller behöver komplettera dina gymnasiebetyg.

Lärlingsvux

är lärlingsutbildning via vuxenutbildningen. Som lärling är ca 70% av utbildningen förlagd på en arbetsplats. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du vill veta mer.

Yrkesvux

är yrkesutbildningar via vuxenutbildningen. Mer information om vilka utbildningar som finns i Västerbotten hittar du här.

Många kurser på vuxenutbildningen går att läsa på distans. Det finns även vissa yrkesux utbildningar på distans eller via fjärrundervisning. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du vill veta mer.


Betyg och behörighet

Dina betyg får du genom att kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. Om du har betyg från en annan kommun kontaktar du skolan som utfärdat dina betyg.

Meritvärde är summan av dina 16 eller 17 bästa gymnasiebetyg. Meritvärdet används när man söker till högskola eller universitet. Här kan du läsa mer om meritvärde och här kan du räkna ut ditt meritvärde. Meritpoäng är en del av ditt meritvärde. Utan meritpoäng kan du som mest ha 20.0 i meritvärde. Med meritpoäng kan du maximalt ha 22.5 i meritvärde. Mer information hittar du här.

Grundläggande behörighet är en fullständig gymnasieutbildning. Du behöver grundläggande behörighet för att söka till svenska universitet och högskolor. Mer information om grundläggande behörighet hittar du här. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun eller på den högskola eller universitet du är intresserad av om du har funderingar.

För att komma in på vissa utbildningar på universitet och högskola kan man behöva fler kurser än de som ingår i grundläggande behörighet. Dessa kurser kallas för särskild behörighet. Information om vilka kurser som är aktuella hittar du här. Tänk på att olika utbildningar har olika förkunskapskrav.

Nej, du behöver inte ha gymnasieexamen för att gå på vuxenutbildningen.


Ansökan och antagning

Vuxna är behöriga att delta i Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Dessa regler gäller:

De är bosatta i Sverige. De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder. (alltså inte tidigare betyg/examen) De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

En ansökan om att delta i vuxenutbildning ska lämnas in till den sökandes hemkommun, alltså den kommun där hen bor. Den enklaste vägen är att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun inför en ansökan.

Om den sökande vill ansöka om att få gå en utbildning i en annan kommun ska den sökande vända sig till vuxenutbildningen i den kommun där hen bor, som så fort som möjligt skickar vidare ansökan och tar kontakt med den kommun som anordnar utbildningen. Det är den kommunen som anordnar den sökta utbildningen som beslutar om en sökande ska tas emot till utbildningen.

Många kommuner har tagit bort möjligheten att läsa upp redan godkända gymnasiebetyg i vuxenutbildningen. Den möjlighet som nu finns är istället att göra en prövning i ett eller flera ämnen .

En prövning är att du läser en kurs på egen hand och sedan gör en eller flera större uppgifter/prov som omfattar hela kursen. Resultatet på prövningen avgör vilket betyg du får på kursen, du kan uppnå alla betyg E-A genom en prövning. Det brukar kosta 500 kronor per kurs att genomföra en prövning. Viktigt att veta kan vara att du inte får studiemedel under tiden du pluggar till en prövning.

Om du saknar en viss behörighet eller behöver höja ditt meritvärde (snittbetyg) för att komma in på en universitetsutbildning så kan du komplettera dina betyg. Reglerna för detta ser lite olika ut beroende på mellan vilka år du gick gymnasiet. Läs mer om kompletteringsbetyg HÄR.

Det är Komvux/Vuxenutbildningen i din hemkommun (där du är folkbokförd) som beslutar eftersom de betalar för utbildningen. Om du flyttar och folkbokför dig på den nya studieorten bör det inte vara några problem om det bara finns platser kvar på utbildningen.


Hur finansierar jag mina studier?

Du har rätt att ansöka om studiemedel från CSN för att studera inom vuxenutbildningen från och med höstterminen när du fyller 20 år och du behöver vara under 57 år. Studiemedel från CSN består av två delar, en bidragsdel och en lånedel som behöver betalas tillbaka. Du kan välja att låna en mindre del eller enbart ta bidraget.

Hur mycket pengar har jag rätt till?

Det beror på flera saker. Dels din studietakt (100, 75 eller 50 procent), hur många veckor du studerar och hur stor inkomst du har (gäller inte under 2020 eftersom fribeloppen tillfälligt är borttaget på grund av coronapandemin). 2020 är beloppen för heltidsstudier med fullt studielån 10 860 kronor. Observera att den första utbetalningen tidigast kan ske när du börjat studera och att beloppet kan variera av olika anledningar och i början och slutet av terminen. I vissa fall kan du har rätt till mer bidrag och lån, till exempel om du har barn eller har arbetat tidigare. Hur ansöker jag? Du ansöker på “mina sidor” direkt hos CSN. Använder du e-legitimation så kan hela ansökningen göras digitalt. ANSÖK HÄR!

Tänk på!

Att ansöka i god tid, gärna direkt du har valt en utbildning. Du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka CSN får in din ansökan. Ta reda på uppgifter om studierna, till exempel när terminen börjar och slutar, hur många poäng du ska läsa och om studierna är på grundskole- eller gymnasienivå Ansök gärna för en längre tid eftersom CSN kontrollerar dina studieresultat vid varje ny ansökan så du inte behöver vänta på beslutet. Du kan ansöka för högst 53 veckor i taget. Läs mer om studiemedel HÄR.

Studiestartstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå för att öka chanserna att få jobb. Det är din hemkommun som bedömer om du har rätt till studiestartsstöd. Studiestartsstödet består bara av bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Du kan få studiestartsstöd i upp till 50 veckor om du studerar på heltid och 100 veckor om du studerar på deltid. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har. Om du har barn kan du få mer bidrag.

Vem har rätt att ansöka om studiestartsstöd?

För att ha rätt att ansöka om studiestartsstöd ska du vara arbetslös och ha kort tidigare utbildning. Du får inte ha haft studiemedel från CSN de senaste tre åren och du måste studera minst 50 procent i tre veckor. Du behöver vara mellan 25 och 56 år och får inte ha vissa andra ersättningar. Det är din hemkommun tillsammans med CSN som beslutar om du har rätt till studiestartsstöd.

Det finns möjlighet att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Arbetsförmedlingen för högst 12 månader när du studerar inom kommunal vuxenutbildning, både grundskole- och gymnasienivå, SFI och vuxenutbildning för dig med en utvecklingsstörning. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan få studera med ekonomisk ersättning från dem för att lättare få jobb.

Vem har rätt till studiestöd från Arbetsförmedlingen?

Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara helt arbetslös, eller delta i jobb- och utvecklingsgarantin för att ha rätt till aktivitetsstöd. Om du är med i etableringsprogrammet så kan du istället få ersättning med etableringsersättning. Läs mer om studiestöd via Arbetsförmedlingen HÄR.

Aktivitetsersättning är en form av studiefinansiering från Försäkringskassan kan ges till personer som behöver förlängd skolgång på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen beräknas utifrån ålder och hur mycket man arbetat innan.

Vem har rätt till studiestöd via Försäkringskassan?

Du kan ha rätt till aktivitetsersättning om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet. Du behöver vara mellan 19 och 29 år och vara försäkrad i Sverige, även när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om aktivitetsersättning på ”mina sidor” direkt via Försäkringskassan. ANSÖK HÄR!


Lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats för dig som är vuxenstuderande och som studerar kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Du kan också använda lärcentrum som lärmiljö åt företag och om du läser någon av universitetens och yrkeshögskolans kurser och program på distans.

  • Du som är privatperson
  • Du som är företagare
  • Du som är anställd
  • Föreningar och organisationer
  • Utbildningsgivare

Lärcentrum erbjuder dig en plats att plugga, den teknik du behöver och personal som kan hjälpa dig att komma igång. På ett lärcentrum finns det till exempel grupprum teknisk utrustning såsom datorer och videokonferenssystem, tillgång till kök, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Varje kommun tar beslut om hur just deras lärcentrum ser ut vilket innebär att resurser och förutsättningar ser olika ut. HÄR hittar du information och bilder från samtliga lärcentrum i Västerbotten.

För att skriva tentamen på ett lärcentrum måste du först kolla med din skola/ansvarig lärare om det är möjligt för dig att skriva tenta på lärcentrum. Därefter kontaktar du lärcentrum på den ort du vill tentera. Om din hemkommun inte erbjuder tentaservice kan du prova ansöka om detta hos ett lärcentrum i en närliggande kommun. Tänk på att ta kontakt med din skola och lärcentrum på den ort du vill tentera i god tid innan tentamen. En förfrågan kan ta flera veckor att hantera.

Ta
kontakt med en studie- och yrkesvägledare
i din kommun om du har frågor om lärcentrum eller om du vill veta mer om studier på olika nivåer, yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.